Przejdź do treści

Misja i cele

Naszą misją jest dostarczanie niezależnym kupcom rozwiązań, dzięki którym będą w pełni zaspakajać oczekiwania Klientów i umacniać swoją pozycję na rynku.

Nasza wizja określa budowę zintegrowanej, nowoczesnej, ogólnopolskiej sieci handlowej, działającej na zasadach franchisingu, która pozwoli jej uczestnikom bezpiecznie funkcjonować na polskim rynku. Kierując się naszą misją i wizją ciągle podnosimy jakość świadczonych usług oraz dostarczamy sprawdzone i efektywne rozwiązania, które przyczyniają się do wspólnego sukcesu.

Nasze główne cele

  • Budowanie zintegrowanej sieci handlowej w oparciu o przyjęte standardy działania
  • Ciągłe podnoszenie jakości funkcjonowania sklepów poprzez wdrażanie nowych technologii
  • Wsparcie uczestników sieci w organizacji sprzedaży i prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Pozyskiwanie najdogodniejszych warunków handlowych dla zrzeszonych sklepów
  • Tworzenie konkurencyjnej oferty handlowej dla Klientów sklepów Lewiatan
  • Uzyskiwanie dla uczestników sieci korzystnych warunków umów okołobiznesowych
  • Wdrażanie nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania
             
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij