Przejdź do treści

Kontakt

Lewiatan Holding S.A.

Dane adresowe
ul. Kilińskiego 10
87-800 Włocławek

Dane kontaktowe
telefon: +48 54 412 78 21
e-mail: sekretariat@lewiatan.pl
reklamacje: reklamacje@lewiatan.pl

Spółki Regionalne Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan

Dane rejestrowe

Lewiatan Holding S.A.
ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek

NIP: 618-10-20-505, REGON: 250564559
BDO: 000091017
KRS: 0000089450 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 1.350.000 zł wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 14 1240 3389 1111 0010 1051 0411
Prezes Zarządu: Wojciech Kruszewski

Formularz Kontaktowy

-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij