Przejdź do treści

Oświadczenie Zarządu Lewiatan Holding S.A.

23 Wrzesień 2022

Zarząd Lewiatan Holding S.A. informuje, że strona internetowa www.lewiatan-group.pl nie jest stroną należącą do naszej Spółki, ani żadnej ze Spółek Regionalnych Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, ani też jakiegokolwiek podmiotu grupy kapitałowej EUROCASH. Zawarte tam informacje i oferty handlowe nie pochodzą od Sieci PSH Lewiatan. Utworzenie tej strony, i posługiwanie się na niej znakami towarowymi Lewiatan, a także powoływanie się na niej na Polską Sieć Handlową Lewiatan jest bezprawne.

Strona internetowa Lewiatan Holding S.A. jest prowadzona wyłącznie pod adresem www.lewiatan.pl.

W związku z tym, że w ostatnich dniach zostaliśmy poinformowani o funkcjonowaniu takiej strony oraz próbach zawierania w naszym imieniu transakcji handlowych przez nieuprawnione osoby, informujemy, że Lewiatan Holding S.A. prowadzi działalność wyłącznie na rynku towarów FMCG w związku z franczyzą sieci sklepów detalicznych Lewiatan. Poinformowaliśmy organy ścigania o tym procederze.

Bardzo prosimy Państwa o zwrócenie uwagi, czy osoby kontaktujące się z Państwem i powołujące się na naszą Spółkę, faktycznie reprezentują Lewiatan Holding S.A., oraz o zgłaszanie wszelkich wątpliwości na adres: sekretariat@lewiatan.pl.

 

                                                                                                      Zarząd Lewiatan Holding S.A.

 

 

STATEMENT FROM THE MANAGEMENT BOARD OF LEWIATAN HOLDING S.A.
 

23 September 2022 The Management Board of Lewiatan Holding S.A. hereby informs that the website www.lewiatan-group.pl is not property of the Company, nor is it in any way connected with any one of the Regional Subsidiaries of the Lewiatan Retail Chain or any entity of the EUROCASH Capital Group. No information or commercial offer contained therein comes from PSH Lewiatan. The creation of the said website, the use of the Lewiatan trademarks and every reference to PSH Lewiatan made thereon is unlawful.

The only official web service owned by Lewiatan Holding S.A. is to be found at: www.lewiatan.pl

Having been informed about the functioning of such a website, and about attempts to enter into commercial transactions on our behalf by unauthorised persons, we wish to inform you that the business operation of Lewiatan Holding S.A. is exclusively limited to the FMCG market and is executed by franchise-based Lewiatan retail outlets. Law enforcement authorities have been notified about the above-described unlawful practice.

Consequently, please pay special attention and make sure that the persons contacting you on behalf of our Company are actually representatives of Lewiatan Holding S.A. In case of any doubts, please report them at sekretariat@lewiatan.pl.

 

                                                                         The Management Board of Lewiatan Holding S.A.

.

 

-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij